Mirjam Wilmer

Na ons eerste telefonisch contact maken we een afspraak voor een eerste gesprek, het intakegesprek. Ik vraag u om een intakevragenlijst, digitaal, in te vullen. Deze lijst gebruik ik om me voor te bereiden op het intakegesprek. In dit gesprek vertelt u mij over uw ervaringen met uw kind en het probleem waar u een oplossing voor zoekt.

Wanneer wij gezamenlijk vinden dat uw kind bij mij terecht kan met zijn probleem, volgen drie tot vijf sessies met het kind. Een sessie met een kind vindt eenmaal per week plaats en duurt een uur. Na deze drie tot vijf sessies volgt een oudergesprek, waarin ik mijn ervaringen vertel. We bespreken of verdere coaching nodig is. Tevens bespreek ik met u hoe u het proces van het kind kunt ondersteunen.

Bij het intakegesprek zijn in principe beide ouders aanwezig. Indien dit niet mogelijk is, doen we het gesprek met één van beide ouders. Ook de school kan een belangrijke informatieve en ondersteunende rol spelen. Indien dit wenselijk is neem ik contact op met de school. Het kind volgt de coaching op vrijwillige basis. Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind voorafgaand aan de coaching voldoende geïnformeerd is. Als hulpmiddel hiervoor is er een aparte pagina voor kinderen te vinden.

_